Danderyd Sjukhus

Delentreprenad avseende ombyggnad och teknisk upprustning av totalt cirka 9000 kvadratmeter. Modernisering av befintliga Byggnad 39 till nya vårdavdelningar för Rehab och administration. utbyte av tekniska installationer, VENTILATION

Plan 4
Nytt fläktrum för byggnad 39
Nya försörjningskanaler installeras i befintliga schakt ned
till plan 0.

Plan 3
Hela installationen utförs som ny med kanalisation via nya hål i
bjälklag mellan plan 4 och plan 3 och kanaler i korridorer.

Plan 2
Hela installationen utförs som ny med kanalisation via befintliga
schakt och kanaler i korridorer.

Plan 0
NY AGGREGAT I KÄLLARVÅNING

Information

Bilder från projektet

Andra projekt

Referens: Tegelhagen Skola

Tegelhagens skola Byggnaden ska stödja verksamhetens utepedagogiska profil och drar nytta av platsens vackra natur med söderläge, skog och berg. På skolan...

Referens: Fristaden 5

Fristaden 5 Planområdet utgör hela fastigheten Fristaden 5 som ligger i stadsdelenStadshagen på Kungsholmen och omfattar 3589 kvm. UPPRUSTNIGN AV VENTILATION...

Referens: Danderyd Sjukhus BY39

Danderyd Sjukhus Delentreprenad avseende ombyggnad och teknisk upprustning av totalt cirka 9000 kvadratmeter. Modernisering av befintliga Byggnad 39 till nya vårdavdelningar...

Referens: Lyckebyhallen

Lyckebyhallen Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Information Kund: INVENT PROJEKT...

Referens: Skola i Flen

Skola i Flen Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Information Kund:...